Gabiony

GABIONOVÉ (DRÁTOKAMENNÉ) KONSTRUKCE

Gabion je drátokamenný koš, jehož základním tvarem je krychle nebo kvádr, vyrobený ze svařovaných ocelových sítí a vyplněný přírodním nebo lomovým kamenem, případně jiným vhodným materiálem.