Zahradní jezírka

Zahradní jezírka

Zahradní jezírka – obecný pojem, který se vžil pro celou řadu různých typů jezírek. Správná definice by byla spíše okrasná zahradní jezírka. Jejich primárním účelem je estetika, a obvykle nemají ( na rozdíl od koupacích jezírek či jezírek určených pro chovy ryb) žádnou další funkci. Tomu je v takovém zahradním jezírku přizpůsobeno vše – od konstrukce nádrže, přes její velikost, způsob osázení vodními rostlinami a míra zarybnění.

Asi největší rozdíly mezi jednotlivými druhy jezírek bychom našli v profilu a modelaci dna nádrže. Zahradní jezírko má obvykle jednotlivé mělké a středně hluboké zóny odděleny od hlubší části pomocí teras či schodů. Velký důraz se zde klade na vodní rostliny, a proto se při návrhu okrasného jezírka vychází z jejich předpokládaného počtu a druhů, které v nádrži chceme mít.

Naproti tomu koupací jezírka mají profil dna zcela odlišný – hluboká koupací část (obvykle s plochým¨nebo mírně svažitým dnem bez kačírku) přechází rychle do mělké příbřežní zóny.

U okrasného jezírka nebývá obvyklá velká hloubka nádrže. Samozřejmě že není na škodu, ale běžné hloubky do 1,5 metru bohatě postačují jak k přezimování většiny okrasných ryb, tak pro dobrou stabilitu celého systému v parných letních dnech.

Dno okrasného jezírka bývá obvykle pokryto kačírkem, nebo jinými druhy dekorativních kamenů a štěrku. Na rozdíl od koupacích jezírek nebo nádrží určený pro chov ryb zde plní kačírek čistě estetickou funkci (izolační jezírková folie není zrovna pro oko přitažlivý materiál) a nedochází zady k také míře zanášení kaly jako u silně zarybněných jezírek.